Leestijd: 3 minuten

Ik ervaar veel polarisaties om me heen in het klein of in het groot. Al gaat het maar om de vraag of je wel of niet laat vaccineren. Aan de ene kant doet deze verdeeldheid mij pijn en aan de andere kant vind ik het ook fascinerend. Daarom ben ik het boek gaan lezen van Mark Gerzon: ‘Leading through Conflict’. Graag deel ik een aantal interessante inzichten uit het boek.

Wijsheid van Einstein

Gerzon haalt een citaat aan van Einstein die ons adviseert om onszelf te bevrijden uit onze gevangenis:

‘Een mens is een deel van het geheel dat door ons het universum wordt genoemd… een deel dat beperkt is in tijd en ruimte. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens, als afgescheiden van de rest – een soort optisch bedrog van zijn bewustzijn. Dit optisch bedrog is een soort gevangenis, die ons beperkt tot onze persoonlijke verlangens en tot genegenheid voor een paar personen die het dichtst bij ons staan. Het is onze taak ons uit deze gevangenis te bevrijden door de reikwijdte van ons mededogen uit te breiden tot alle levende wezens.’

Dit mededogen is in mijn ogen nodig om verschillen te overbruggen en te ontdekken dat wij hoe dan ook met elkaar verbonden zijn. Conflict heeft daar een belangrijke functie bij.

Harmonie en conflict

Van huis uit heb ik meegekregen dat harmonie goed is en conflict slecht. Dat heeft de verbinder in mezelf laten groeien. Hoe zorg ik voor harmonie in mezelf en tussen anderen? Wat voor mij nieuw was en ik nog volop aan het leren ben, is het positieve en de kracht van conflict. In plaats van toedekken, het verschil op tafel leggen en er samen naar kijken. Dat vraagt moed en biedt de kans dat je in plaats van je eigen behoefte of die van de ander afzwakt, iets meer waardevols vindt. Gerzon noemt dit de mediator leiderschapsstijl. Deze zorgt dat verschillen tussen individuen of groepen worden overbrugd. Hij onderscheidt ook nog twee andere stijlen die dat niet of in mindere mate doen. De demagoog die angst en verdeeldheid inzet om zelf aan de macht te blijven en de manager die opkomt en zorgt voor zijn eigen groep en daarmee zorgt voor het uitsluiten van andere groepen. 

Acht gereedschappen

Het boek beschrijft acht gereedschappen die de mediator kan ontwikkelen en inzetten bij het overbruggen van verschillen:

  1. Integrale visie: Zorgen dat wij onszelf verbinden met alle verschillende kanten van een conflict. Dus het onderzoeken van en openstaan voor alle perspectieven (ook die anders zijn dan die van jezelf).
  2. Systeem denken: Het identificeren van alle belangrijke elementen die verbonden zijn met het conflict en het begrijpen van de relaties tussen deze elementen.
  3. Aanwezigheid: Het helemaal aanwezig zijn in het hier en nu met al je zintuigen en gedachtes om jezelf waar te nemen en het conflict waar je onderdeel van bent.
  4. Onderzoek: Het stellen van vragen om essentiële informatie te ontsluiten over het conflict om te achterhalen hoe het conflict te transformeren is.
  5. Bewuste communicatie: Beschikken over het volledige arsenaal aan vermogens om te luisteren en te spreken.
  6. Dialoog: Het vermogen kunnen oproepen om te overbruggen en te innoveren of ook wel de vertrouwensverbinding maken tussen de verschillende partijen.
  7. Overbruggen: Het bouwen van een partnership of alliantie dat de grenzen overbrugt die een organisatie of gemeenschap verdeelt.
  8. Innovatie: Het bedenken van nieuwe mogelijkheden voor het bewegen door het conflict.

Praktische reflectie met je team

De wereld vraagt om teams die weten om te gaan met complexiteit en die dus ook weten hoe ze verschillen kunnen overbruggen. Hoe goed is je team in het hanteren van deze acht gereedschappen? Wat je zou kunnen doen, is aan je teamleden vragen om per gereedschap een score te geven en aan te geven wat ze graag verder zouden willen ontwikkelen. Op basis hiervan kun je vervolgens samen ontwikkeldoelen bedenken. Op deze manier zorg je ervoor dat je als team sterker wordt in het overbruggen van verschillen en het leggen van verbindingen met anderen.  

Tot slot

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp?, dan kan ik je van harte het boek aanraden. Zou het niet mooi zijn als we allemaal wat meer de verschillen kunnen zien, verduren en waarderen? Dus ontwikkel je mededogen, breek uit je gevangenis en vier de diversiteit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *